วิธีดูแลรักษารถมือสอง ให้ใช้งานได้นานคุ้มราคา

วิธีดูแลรักษารถมือสอง ให้ใช้งานได้นานคุ้มราคา

เจ้าของรถมือสอง ล้วนทราบกันดีอยู่แล้วว่ารถยนต์ของท่านคือรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ซึ่งมีระยะการใช้งาน อายุการใช้งาน และสภาพของรถที่แตกต่างกันไป อันเป็นปัจจัยสืบเนื่องมาจากกาใช้งานรถที่ผ่านมาของเจ้าของเดิม ดังนั้นเมื่อเจ้าของรถยนต์มือสองมีความต้องการให้สภาพรถยนต์ของท่านมีลักษณะที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สามารถใช้งานได้ยาวนาน ไร้ปัญหาของเครื่องยนต์หรือสภาพรถให้กวนใจนั้น ก็ควรพิจารณาการดูแลรถยนต์มือสองตามรายละเอียดต่อไปนี้

  1. การตรวจสอบอุปกรณ์ทั่วไปเป็นประจำ แม้ว่าเจ้าของรถยนต์มือสองจะไม่มีความรู้ทางด้านช่างเลยก็สามารถตรวจสอบสภาพทั่วไปของรถยนต์ได้ด้วยตนเองง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสภาพตัวถังรถมีลักษณะสมบูรณ์หรือไม่ ระบบไฟต่าง ๆ ยังคงทำงานได้เป็นปกติหรือไม่ แบตเตอรี่รถยนต์มีลักษณะที่เสื่อมสภาพหรือไม่ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก และน้ำมันเกียร์ยังอยู่ในระดับปกติหรือไม่ น้ำหล่อเย็น และน้ำเช็ดกระจกมีเพียงพอกับการใช้งานหรือไม่ ซึ่งเจ้าของรถสามารถตรวจสอบรายละเอียดเหล่านี้ด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือช่างใด ๆ เป็นพิเศษเลย
  2. การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ถือเป็นภาระหน้าที่ที่เจ้าของรถจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย นั้นก็คือการนำรถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบก หรือสังเกตที่ป้ายคำว่า ตรอ. นั่นเอง โดยรถยนต์ที่ต้องผ่านการตรวจสภาพตามศูนย์บริการ ตรอ.เหล่านี้ คือ รถมือสอง ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี โดยกฎหมายระบุว่ารถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปีนั้นจะต้องตรวจสอบสภาพรถให้เรียบร้อยก่อน ขึงจะนำไปต่อทะเบียน หรือชำระภาษีรถยนต์ได้
  3. การนำรถเข้าศูนย์ตรวจเช็คเมื่อถึงระยะตามที่กำหนด ถือเป็นการดูแลรักษารถยนต์ที่เจ้าของรถทุก ๆ คนควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในกรณีของรถยนต์มือสองที่ผ่านการใช้งานโดยบุคคลอื่นมาก่อนหน้าแล้ว ยิ่งทำให้เจ้าของรถไม่ทราบว่ารถคันดังกล่าวมีสภาพชำรุดในส่วนใดบ้าง การนำเข้าศูนย์เพื่อตรวจสอบจะช่วยให้พบปัญหาได้เร็วมากขึ้น จนสามารถซ่อมรักษาได้ทันที ลดโอกาสที่ปัญหาของรถจะบานปลายต่อไปได้เป็นอย่างดี
  4. การตรวจสอบสภาพของยางรถยนต์ ยางรถยนต์ถือเป็นถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ รถมือสอง ได้โดยตรง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบสภาพยางรถยนต์ให้ดีว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ ดอกยางมีลักษณะสึกหรอหรือไม่ มีลักษณะของขอบยางที่บวม หรือชำรุดเสียหายหรือไม่

เมื่อตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างละเอียดและสม่ำเสมอได้ดังนี้แล้ว เชื่อได้ว่ารถยนต์มือสองที่ซื้อมาใช้งานจะมีความคุ้มค่า สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน และไร้ปัญหาใด ๆ มากวนใจ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *